Møt forskerne

Angelika Agdestein

 

Angelika Agdestein
Stipendiat ved Veterinærinstituttet angelika.agdestein@vetinst.no  
Jeg er utdannet veterinær og jobber på seksjon for bakteriologi, Veterinærinstituttet. Her forsker jeg på mykobakterier med fokus på biofilm og virulensfaktorer.

Tore Benneche

 

 Tore Benneche
Professor ved Universitetet i Oslo tore.benneche@kjemi.uio.no
Jeg forsker på syntese av biologisk aktive stoffer, syntese av naturstoffer og utvikling av nye syntetiske metoder.
 

Olivier Habimana

  

Olivier Habimana
Post doc ved Nofima, olivier.habimana@nofima.no
Jeg jobber som post doc ved Nofima innenfor området trygg og holdbar mat. Jeg jobber spesielt med overlevelse, overflate kontaminasjon og biofilm dannelse av patogene bakterier under spesifikke miljøbetingelser. Jeg er utdannet Master i Matvitenskap fra 2005 ved UMB, og tok min doktorgrad innen mikrobiologi ved INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) og Université Paris-Sud XI i Frankrike.

Even Heir

 

Even Heir
Forsker ved Nofima, even.heir@nofima.no
Jeg jobber som forsker ved Nofima innenfor området trygg og holdbar mat. Jeg jobber særlig med patogene (sykdomsfremkallende) bakterier og undersøker hvorfor bakteriene overlever og hvordan vi kan hindre at de overlever i mat- og mat miljøer. Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en doktorgrad fra UMB og Nofima.
 

Tone Bjordal Johansen

 

Tone Bjordal Johansen
Forsker, PhD ved Veterinærinstituttet, tone.bjordal-johansen@vetinst.no
Jeg er utdannet veterinær, og jobber ved seksjon for bakteriologi, Veterinærinstituttet. Mine arbeidsoppgaver er forskning og diagnostikk på mykobakterier. Jeg har blant annet studert biofilmegenskaper hos mykobakterier fra mennesker, dyr og fugler.
 

Solveig Langsrud
Solveig Langsrud
Forsker, PhD ved Nofima, solveig.langsrud@nofima.no
Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTNU og tok doktorgrad innen mikrobiologi ved UMB og Nofima Mat i 1998. Jeg har siden det vært ansatt ved Nofima. Jeg forsker på bakterier relevante for mattrygghet og –kvalitet, og er særlig interessert i hvordan de beskytter seg gjennom produksjonskjeden ved dannelse av biofilm og andre resistensmekanismer.  
 

Jessica Lönn-Stensrud
Jessica Lönn-Stensrud
Post doc ved Universitetet i Oslo jessiclo@odont.uio.no
Jeg er utdannet ved Göteborgs Universitet og har en Master i biokjemi og en Master i praktisk pedagogikk. Siden 2005 har jeg vært tilknyttet Institutt for oral biologi ved Universitetet i Oslo. I 2009 forsvarte jeg min avhandling ”Synthetic furanones and inhibition of biofilm formation” ved Universitetet i Oslo. Mitt forskningsfelt er medisinsk relevante biofilmer, kommunikasjon mellom bakterier og hvordan forstyrre kommunikasjonen mellom bakterier for å forhindre biofilmdannelse. Jeg ser i tillegg på problematikken med andre skadelige biofilmer relatert til ulike områder i industrien.
 

Trond Møretrø
Trond Møretrø
Forsker, PhD ved Nofima, trond.moretro@nofima.no
Jeg har hovedfag i mikrobiologi ved UiB, og tok doktorgrad innenfor mikrobiologi/bioteknologi ved UMB og Nofima Mat (Matforsk) i 2000. Jeg forsker primært på hvordan bakterier overlever og vokser i produksjonsmiljø for mat. Det å forstå hvordan biofilm kan beskytte bakterier mot stress, og kontroll av biofilm er en viktig del av dette.
 

Live L. Nesse
Live L. Nesse
Seniorforsker, Dr.scient., Dr.med.vet., Veterinærinstituttet live.nesse@vetinst.no
Jeg jobber ved seksjon for bakteriologi ved Veterinærinstituttet. De siste 10 årene har jeg vært så heldig å kunne fordype meg i fascinerende temaer som biofilm og bakteriekommunikasjon, og bygge opp en gruppe for forskning innen disse områdene. Sammen med norsk fôrindustri har vi gjennomført flere store prosjekter med fokus på hvordan salmonella kan overleve i fabrikkmiljøer i form av biofilm, og hvordan biofilm kan bekjempes. Vi arbeider også med betydningen av biofilm for overlevelse av sykdomsfremkallende E. coli i produksjonsmiljøer for næringsmidler, og undersøker bl.a. om biofilm kan utgjøre en risiko for spredning av sykdomsfremkallende gener mellom forskjellige E. coli bakterier. Et tredje område er betydningen av biofilmegenskaper hos stafylokokker for overlevelse i jur og på slimhinner, og sykdom (for eksempel mastitt) hos produksjonsdyr.
 

Fernanda Cristina Petersen
Fernanda Cristina Petersen
Fernanda Cristina Petersen
Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo f.c.petersen@odont.uio.no
Jeg er utdannet tannlege, og har drevet med forsking ved Universitetet i Oslo om ulike aspekter av bakteriekommunikasjon i det siste 15 årene.  Kommunikasjon  kan føre til økt biofilmdannelse, som igjen kan føre til ytterligere bakterieskommunikasjon. Hva styrer kommunikasjon hos bakterier?  Hvilke spektra av bakterieatferder blir styrt av kommunikasjon? Kan bakterier i vår normalflora bruke signalsystemer på en annerledes måte enn de bakteriene som kan ta livet av oss? Disse er noen av de spørsmålene som har preget min forskning. Forståelsen av slike mekanismer danner grunnlaget for blant annet, å avsløre mulige nye strategier for å forebygge og bekjempe infeksjoner.
  Håkon Valen Rukke
Phd student ved Universitetet i Oslo
Jeg er utdannet tannlege fra det odontologiske fakultet ved universitetet i Oslo. Min forskningsinteresse er bakterienes ulike signalsystemer, deres samspill, funksjon og bakterienes interaksjon med verten.
 

Anne Aamdal Scheie
Anne Aamdal Scheie
Professor ved Universitetet i Oslo a.a.scheie@odont.uio.no
Jeg er utdannet tannlege og spesialist i endodonti. Mitt arbeidssted de siste tredve årene har vært Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, med avbrudd av forskningssopphold ved L’universiteé Louis Pasteur i Strasbourg og Kings College i London. Forskningsfokus har vært rundt ulike aspekter av biofilm. Som tannlege har tannbiofilm vært et naturlig forskningsområde. Tannbiofilm kan føre til tannsykdommer som hull i tennene og tannløsning. Kunnskap om tannbiofilm har ført meg over i andre områder der biofilm kan skape problemer. Hovedfokus de siste årene har vært studier av bakteriekommunikasjon og betydningen for biofilmdannelse. Den senere tids utvikling og spredning av multiresistente bakteriestammer og hyppige forekomst av behandlingsresistente biofilminfeksjoner øker behovet for nye måter å bekjempe infeksjoner på. Muligheten for å interferere med kommunikasjonen i bakterier representerer en interessant mulighet for å forebygge orale og generelle biofilmsykdommer i fremtiden. Tanken er å finne molekyler som ligner på bakterienes signalmolekyler slik at de kan konkurrere med disse og hemme kommunikasjonen. Ved en slik styring av bakterienes aktivitet vil vi ikke drepe bakteriene, men skru av gener som bidrar til biofilmdannelse og sykdom. Vi har syntetisert enkelte molekyler som på denne måten reduserer biofilmdannelse. Det er særlig furanoner og søstermolekyler som har vært interessante. Dette arbeidet foregår i samarbeid med Professor Tore Benneche på kjemisk institutt ved UiO.
 

Ida Skaar

 

Ida Skaar
Forsker ved Veterinærinstituttet ida.skaar@vetinst.no
Jeg er utdannet veterinær og har en doktorgrad innenfor mykologi fra Veterinærinstituttet og NVH. Mitt forskningsfelt er mikrosopp i mat, vann og fôr i tillegg til medisinsk mykologi relatert til dyr til lands og til vanns. Biofilmforskningen  er fokusert på (drikke)vann.
 

Heidi Solheim

 

 Heidi Solheim
Stipendiat ved Veterinærinstituttet heidi.solheim@vetinst.no
Jeg er utdannet sivilingeniør i kjemi, retning bioteknologi og jobber nå som stipendiat ved Seksjon for bakteriologi, Veterinærinstituttet. I flere år har jeg arbeidet med sykdomsfremkallende E. coli, og forsker nå på betydningen av biofilm hos E. coli i næringsmiddelproduksjon.
 

Lene K. Vestby

 

 Lene K. Vestby
Forsker ved Veterinærinstituttet lene.vestby@vetinst.no
Jeg er utdannet klinisk mikrobiolog og arbeider ved Seksjon for bakteriologi ved Veterinærinstituttet. Jeg har en doktorgrad i bakteriologi med fokus på biofilm og salmonella. Mitt forskningsfelt er biofilm og bakteriekommunikasjon hos sykdomsfremkallende bakterier, spesielt salmonella og stafylokokker.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Reklame