Om oss

Bak biofilmforskning.no står forskere ved Universitetet i Oslo, Veterinærinstituttet og Nofima.

Universitetet i Oslo
Institutt for Oral Biologi
Postboks 1052 Blindern
0316 Oslo
tlf. 22 84 03 11

Veterinærinstituttet
Ullevålsveien 68
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo
tlf 23 21 60 00

Nofima Mat
Osloveien 1
1430 Ås
tlf. 64 97 01 00

Reklame