Biofilm er…

Mikroorganismer kan vokse fritt i væske eller være festet til en overflate og/eller til hverandre og danne en film eller aggregater kjent som biofilm. Mikroorganismer i biofilm produserer ekstracellulære materialer, som polysakkarider, lipider, proteiner og/eller DNA som bidrar til å binde dem til hverandre og til overflaten. Sammensetningen, tykkelsen og strukturen til biofilmen er avhengig av hvilke mikrooganismer den består av og miljøforhold (f eks temperatur, næringstilgang, materialer). Noen biofilmer er homogene og flate, mens andre har ulike strukturer og kanaler som sikrer transport av næringsstoffer til celler i de dypeste lagene av biofilmen.

Ved å vokse som biofilm beskytter mikroorganismene seg mot en rekke ytre trusler som antibakterielle komponenter (antibiotika, desinfeksjonsmidler, immunstoffer) og mekanisk stress. Biofilm er derfor en utfordring i mange miljøer der man ikke ønsker mikrobiell vekst, som i mat- og forindustrien, vannsystemer og i husholdningen. Biofilmers motstandsdyktighet mot antibiotika og immunsystemet er en utfordring i forhold til å bli kvitt infeksjoner.

Reklame