Forfatterarkiv: aalehaegermark

Fakta om gjær

Gjær er encellede mikroskopiske sopp. Gjærsopp kan danne biofilm både på mat, på overflater, i kroppen vår og i vannsystemer. Gjærsoppene danner kolonier som varierer i størrelse fra mikroskopiske til godt synlige “flekker” på underlaget. Les videre

Publisert i Gjær | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Fakta om Staphylococcus epidermidis og Staphylococcus aureus

S. epidermidis er en vanlig forekommende bakterie på huden og ble lenge betraktet som ufarlig. Biofilmdannelse av S. epidermidis på implantater, og derav økt risiko for infeksjoner ble for første gang oppdaget 1961.
Staphylococcus aureus er en av de vanligste årsakene til matbåren sykdom. Symptomer på matforgiftning forårsaket av S. aureus er kvalme, oppkast, magekramper og diaré 1-8 timer etter man har spist forurenset mat. Les videre

Publisert i Stafylokokker | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Fakta om Listeria

Listeria består av flere ulike arter hvor Listeria monocytogenes er en viktig sykdomsfremkallende bakterie som kan gi sykdommen Listeriose. Sykdommen er sjelden, men har høy dødelighet. Problematiske matvarer er dem som lagres kjølig over lang tid, eksempelvis kaldrøkt laks, bløtoster, rakfisk og kjøttpålegg. Les videre

Publisert i Listeria | Merket med | Legg igjen en kommentar

Fakta om E. coli

E. coli er naturlig forekommende i tarmfloraen hos de fleste varmblodige dyr, også menneske, der den er viktig for fordøyelsen i tillegg til at den produserer noe vitamin K som vi trenger. De fleste E. coli gir ikke sykdom hos menneske, men bakterien kan i enkelte tilfeller utvikle sykdomsfremkallende (patogene) egenskaper. Såkalte Enterohemmorhagiske E. coli (EHEC) gir de alvorligste matbårne infeksjonene. Les videre

Publisert i E. Coli | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Velkommen til hjemmesidene til Senter for Biofilmforskning

Vi består av forskere fra tre norske forskningsmiljøer: Nofima, Veterinærinstituttet og Universitetet i Oslo. Vi er ikke lokalisert sammen geografisk, men har som felles at vi synes det er spennende å forske på biofilm. Biofilmer har stor betydning for oss … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Fakta om Salmonella

En rekke bakteriearter kan danne biofilm under betingelser som finnes i fôr-fabrikkmiljøet. Størst fokus er det på Salmonella, både nasjonalt og internasjonalt. Les videre

Publisert i Salmonella | Merket med | Legg igjen en kommentar

Biofilm og Salmonella

Norsk fôrindustri har de siste 10 årene stått bak flere store forskningsprosjekter i samarbeid med Veterinærinstituttet, Nofima mat og Universitetet i Oslo. Et av prosjektene som pågår er ”Moderne bekjempelse av Salmonella” som er delfinansiert av Forskningsrådet. Les videre

Publisert i Salmonella | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Fakta om Streptokokker

Streptokokker er en gruppe Gram+ bakterier som ofte vokser i par eller kjeder. Flere arter av streptokokker har utviklet evnen til å kunne kommunisere med hverandre. Les videre

Publisert i Streptokokker | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Fakta om mugg

Mugg er mikroskopiske sopp, oftest med trådliknende vekst. De fleste muggsopp er strikt aerobe, noe som betyr at de må ha oksygen for å vokse. Temperaturintervallet for muggvekst er bredt, selv om de fleste arter er følsomme for varme. Resultater fra en stor studie gjennomført ved Veterinærinstituttet tyder på at muggsopp ikke bare transporteres via drikkevannledningsnettet, men også at enkelte sopparter har evnen til å oppformere seg i ledningsnett og rørsystem. Les videre

Publisert i Mugg | Merket med , | Legg igjen en kommentar